Özgeçmiş

 • Tıp Doktoru
 • Haziran, 1996
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Genel Cerrahi Araştırma Görevlisi
 • Mayıs,1998- Aralık, 2003
 •  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 • Genel Cerrahi Uzmanı
 • Nisan 2004
 • Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 • Genel Cerrahi Yard. Doçenti
 • Temmuz, 2007
 •  Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 • Genel Cerrahi Doçenti
 • Nisan 2010
 •  Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 • Gözlemci
 • Eylül-Aralık 2010
 • Cleveland Clinic Department of Colorectal Surgery USA
 • Genel Cerrahi Profesörü
 • Kasım 2015 – Halen
 • Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı İstanbul Hastanesi