Kolon ve Rektum Kanseri Sonrası Tekrar Kanser Olur muyum?

Kolon veya rektum kanseri hastaları takip sürecinde birçok sağlık problemi yaşayabilirse de, en büyük endişe yeni bir kanserle yüzleşmektir. Kolorektal kanser tanısı alan hastalarda diğer kanserler de eş zamanlı ya da zaman içinde ortaya çıkabilir. Diğer kanser türlerinin yanı sıra bu hastalarda tekrar kolon, rektum kanseri gelişme riski de normale göre daha yüksektir.

Tedavi sonrası erken dönemde aynı kanserin tekrarlamasına nüks veya rekürens adı verilir. Ancak bazı hastalarda da tamamen farklı ve diğeri ile bağımsız ikinci bir kanser ortaya çıkabilir.

Maalesef kolorektal kanser tedavisi almak kişiyi diğer kanserlerden korumaz. Diğer insanlarda gelişebilen tüm kanserler bu hasta grubunda da gelişebilir ve aslında bazı kanser türleri için bu risk normale göre de biraz daha artmıştır. Kolon kanseri hastaları için risk artışı olan bu kanserler;

 1. İkinci bir kolon kanseri (bu ilk kanserin nüks etmesinden farklıdır)
 2. Rektum kanseri
 3. Mide kanseri
 4. İnce bağırsak kanseri
 5. Anüs kanseri
 6. Safra yolu kanseri
 7. Uterus (rahim) kanseri
 8. Böbrek kanseri
 9. Üreter kanseri

Rektum kanseri hastaları için risk artışı olan bu kanserler;

 1. Kolon kanseri
 2. İnce bağırsak kanseri
 3. Anüs kanseri
 4. Akciğer kanseri
 5. Vajina kanseri
 6. Böbrek kanseridir.

Bu kanserlerdeki risk artışının sebebi beslenme, obezite, fiziksel aktivite gibi ortak risk faktörleri olabilir. Lynch sendromu hastalarında olduğu gibi genetik yatkınlık da diğer bir faktör olabilir.

İkinci bir kanser gelişme riskini azaltmanın yolu da mümkün olduğunca sağlık durumunu korumaktır. Örneğin sigaranın bırakılması, fazla kilolu olunmaması, fiziksel olarak aktif olunması, sağlıklı beslenme, alkol alınmaması veya alımının kısıtlanması kişiyi tüm sağlık problem risklerinden koruyucu önlemlerdir.