Akut karın ağrısının en yaygın nedenlerinden biri olan apandisit klinik bir acil durumdur  ve tedavisi cerrahidir. Cerrahi olarak çıkarılan parçanın patoloji sonucu  nadir de olsa  kanser ya da kanser öncesi hastalık gelebilir. Apendiks kanserleri arasında en sık  “Karsinoid Tümör” ve Müsinöz Adenokarsinom” görülür.

Apendiksin müsinöz kanserleri  uzak metastaz yapmadan “Psödomiksoma peritonei” adı verilen karın içinde ve zarında müsin birikimi ve tümör implantları ile karakterize bir klinik sendroma sebep olabilirler.

Çoğu zaman bu durum apendiks kaynaklı müsinöz neoplazilere bağlı olarak gelişir. Müsinöz kanserin erken evresi olarak da tanımlanan “Düşük Dereceli  Apandisyal  Müsinöz Neoplazm (LAMN)” sonucu da son derece önemlidir, çünkü, ameliyat sonucu LAMN geldi ise  hastaya önerilecek tedavi hala tartışmalıdır. Eğer apendisit ameliyatı sırasında tümör yayılımı oldu ise, karın zarına yayılmayı engellemek için ileri cerrahi tedavi ve sıcak kemoterapi gerekebilir.