İnkotinans (Gaz ve Gaita Kaçırma)İnkotinans (Gaz ve Gaita Kaçırma) Kaderiniz Olmasın!

Kişinin istemsiz olarak gaz veya büyük abdest kontrolünü sağlayamamasına inkontinans (gaz ve dışkı kaçırma denir). Fekal inkontinans, sadece gaz kaçırmak, iç çamaşırda büyük abdest lekelenmesi veya tam olarak dışkıyı kaçırmak olarak farklı düzeylerde görülebilir. Toplumun % 2?sinde bu hastalık görülmektedir. Özellikle çok doğum yapmış ileri yaştaki kadınlarda daha sık gözlenir. İnkontinans, kişinin sosyal yaşamını önemli ölçüde etkileyen ve yaşam kalitesini bozan bir hastalıktır. Birçok hasta utanma duygusu nedeniyle doktora başvurmaz ve iç çamaşırlarında bir bez kullanarak hayatlarını devam ettirirler.

 

İnkotinans (Gaz ve Gaita Kaçırma) Nedenleri

  • Şiddetli ishaller.
  • Kronik kabızlık.
  • Nörolojik hastalıklar.
  • Yaşlılık.
  • Makatın çevresini saran ve gaz dışkı kontrolünü sağlayan kaslarda gelişen hasar. Bu durum daha önce bu bölgenin geçirilmiş ameliyatlarına bağlı gelişebilir. Diğer nedenleri ise doğum sırasında yaralanmalar ve bu kasların kontrolünü sağlayan sinirlerde hasarlanmadır.
  • Geçirilmiş kolorektal ameliyatlar.
  • Radyoterapi tedavisi.
  • Makat bölgesi enfeksiyonları.
  • Pelvik taban hastalıkları; leğen kemiği kaslarının zayıflaması sonucu gaz, dışkı veya idrar kaçırma şikayetleri ile karakterize hastalıklardır.

Zor vajinal doğum sonrası iki hastada makat kaslarında yırtılmaya bağlı gelişen gaz ve gaita kaçırma şikayeti ile başvurdu. Muayenelerinde, vajen ve anal kanalın aralarındaki kas ve destek dokunun kaybını görüyoruz, Vajen ve anal kanal neredeyse tek bir açıklık olarak görülmekte. Doğum sırasında yaralanmalara bağlı kas yırtıklarının tamiri ya doğum sırasında yapılmalı yada onarım için tam iyileşmenin tamamlanması için 3 ay beklenmelidir. Bu iki hastada doğum sonrası geç dönemde cerrahi ile kas tamiri (sfinkteroplasti) yapıldı.

doğum sonrası geç dönemde cerrahi ile kas tamiri (sfinkteroplasti) yapıldı.

 

İnkotinans (Gaz ve Gaita Kaçırma) Tedavisi

Hastalığın tedavisinde ilk planda konservatif yöntemlerin denenmesi gerekir. Fekal inkontinans, nedenine bağlı olarak diyet değişikliği, ilaçlar, özel egzersizler veya cerrahi olarak tedavi edilebilir. Hastalar ayrıntılı bir şekilde proktolojik muayeneden geçtikten sonra nörolojik hastalıkların dışlanması, makat içi basınç ölçümleri, makat kaslarının görüntülenmesi, diğer radyolojik ve endoskopik değerlendirilmelerin yapılması gerekir.

Hastalığın tedavisindeki başarı, hastalık nedeninin doğru bir şekilde ortaya konulabilmesi ile doğru orantılıdır.

İnkontinansın nedeni kronik ishal ise buna yönelik ilaçların kullanılması ve diyetin düzenlenmesi gerekir.

Şeker hastalığı ve kronik kabızlığı olan inkontinanslı hastalarda ise öncelikli olarak yapılması gereken kabızlığın düzeltilmesidir.

Hastanın evde kendisinin yapabileceği Kegel egzersizleri ile veya Biofeedback adı verilen bir cihaz yardımı ile makatı saran kasların güçlendirilmesi de bazı hasta gruplarında başarılı sonuçlar alınmasını sağlayabilir.

Sakral veya posterior tibial sinir uyarımları, diğer tedavilerin başarısız kaldığı sinir hasarına bağlı gaz gaita kaçırmada uygulanan tedavi yöntemleridir.

Makata silikon bir madde enjeksiyonu ile dolgu yapılması yeni bir yöntem olarak kullanılmaktadır.

Konservatif tedavilere cevap vermeyen ve özellikle makatı saran kaslarda hasar ve açıklık bulunan hastalarda ise cerrahi tedavi ile başarılı sonuçlar alınmaktadır.