hipekProfilaksi önceden önleme veya koruma anlamına gelir. Gelişebilecek bir durumu kontrol altına almak ve görülme oranını en aza indirmek için yapılan bir işlemdir. Kolon kanseri hastalarının %8’inde rektum kanseri hastalarının ise %25’inde peritonitis karsinomatoza (karın zarına yayılım) gelişir. Bu nedenle ameliyatta, uzun dönemde karın zarına yayılım için risk faktörleri bulunuyorsa profilaktik sıcak kemoterapi uygulamak düşünülmelidir. Sitoredüktif cerrahi ve sıcak kemoterapinin özellikle karın içi çok fazla tutulumu olmayan kolorektal kanser hastalarında başarısı çok daha yüksektir.

 

Uzun dönemde karın zarına yayılım için risk faktörleri;

  • T4 yani barsak dışına taşmış veya diğer organları tutmuş barsak tümörlerinde,
  • Tümörlü bağırsak delinmiş ve karın içi kirlenmişse,
  • Ameliyatta karın içi sıvıda tümör hücrelerinin olduğu düşünülüyorsa,
  • Cerrahi sonrası geride tümör hücrelerinin kaldığı durumlarda,

Sıcak kemoterapi uygulanması yapılabilir.

 

Bu ameliyat sırasında hızlı verilmesi gereken bir karar olduğu için hastane şartları, ameliyat ekibinin tecrübesi bu konuda son derece önemlidir. Sıcak kemoterapinin cerrahiye eklenmesi ile uzun dönemde hastada nüks riskinin azaltılması ve sağkalımın uzatılması amaçlanır. Ameliyat sonrası ise hastaya sistemik kemoterapi verilmesi kararı onkoloji konseyinde ayrıntılı değerlendirmeye bırakılır.