Özofagus (Yemek Borusu) KanserleriÖzofagus (Yemek Borusu) Kanserleri Nedir?

Özofagus kanserleri genellikle 50 yaştan sonra erkeklerde daha sık görülür ve  tüm sindirim sistemi kanserlerinin ancak %7’sini oluşturur.

 

Özofagus (Yemek Borusu) Kanserleri Nedenleri?

 • Sigara ve alkol kullanımı.
 • Barret Özofagus; Midenin reflü hastalığı yani mide asitinin özofagusa sürekli kaçması nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Reflüye bağlı gelişen Barret Özofagus hastalarında özofagus kanseri gelişimi artmıştır.
 • Şişmanlık.
 • Coğrafi bölge; Yeme alışkınlıkları ve maruz kalınan toksik maddelere bağlı olarak tüm dünyada Japonya’da, ülkemizde de Doğu Anadolu Bölgesi’nde özofagus kanseri görülme sıklığı artmaktadır.

 

Özofagus (Yemek Borusu) Kanserleri Belirtileri

 • Yutma güçlüğü
 • Kilo kaybı
 • Boğaz ya da sırtta ağrı ya da rahatsızlık
 • Mide yanması
 • Ses kısıklığı ya da kesilmeyen öksürük
 • Kusma
 • Kanlı öksürük

 

Özofagus (Yemek Borusu) Kanserleri Tanısı

 • Endoskopi ile tümör görüntülenir ve biyopsi alınır
 • 18-FDG  PET/BT, Bilgisayarlı Tomografi (BT), MRI , Endoskopik Ultrason gibi yöntemler ile klinik evreleme yapılır.

 

Yemek Borusu (Özofagus) Kanserlerinde Tümörün Yeri ve Klinik Evreleme Neden Önemlidir?

Ameliyat öncesi  radyolojik tetkikler ile tümörün hangi evrede olduğu belirlenir. Elbette kanserin kesin evresi ameliyat sonrası çıkarılan doku ve organların patolojik incelemesi ile belirlenecektir.

Klinik evrelemenin önemi eğer hasta erken evre bir kanser ise cerrahi bir tedavi ilk seçenek olabilecek iken, ileri evre kanserlerde kemoterapi ve ışın tedavisi öncelikli olarak düşünülür ve cerrahi sonraya bırakılır. Hastalara uygulanacak tedavi şeklini belirleyen diğer bir faktör ise tümörün yerleşim yeridir.

Yemek borusu tümörleri boyun, göğüs ve karın  içi bölgeleri olmak üzere üç ayrı bölgede ele alınır. Şekilde de görüldüğü gibi servikal özofagus tümörü boyun bölgesine, üst torasik orta ve alt özofagus tümörleri göğüs bölgesine, kardiya tümörü ise özofagusun karın içi bölgesine denk gelir. Bu 3 farklı bölgeden kaynaklanan tümörlerin ki köken aldığı hücre ve bu kanserlerin davranışları farklı olabilir. Ayrıca bu 3 bölgenin komşu organları da farklıdır bu nedenle  bölgesel yayılım da farklı olacaktır.

Örneğin boyundaki yemek borusu kanserlerinde asıl tedavi seçeneği olarak kemoterapi veya radyoterapi  uygun iken, göğüs ve karın bölgesi yemek borusu kanserlerinde asıl hedef başarılı bir cerrahi tedavidir.