Peritona metastaz yapmış kanserlerde cerrahi ile birlikte sıcak kemoterapi etkinliği oldukça yüksek bir tedavi yöntemidir.  Ancak, karına direk verilen sıcak kemoterapinin iki  önemli  sınırlaması vardır.

  1. Verilen ilacın dokular içine geçişi sınırlıdır. Bu sınırlı doku geçişi tümör hücrelerinin ölmesi için gereken ihtiyaç duyulan ilaç miktarında hızlı düşüşe neden olur.
  2. Karın içine verilen kemoterapi ilaçları ile  karın zarının etkileşimi her zaman istenildiği kadar iyi değildir. Bu nedenle geride kalan tümör hücrelerinin bir kısmı tedavi edilemeyebilir.

Basınçlı karın içi aerosol  kemoterapi  (PIPAC)  yöntemi bu sınırlamaları oldukça azaltan bir yöntemdir. Aerosol sıvı ya da katı bir maddenin gaz ortamı içinde dağılması demektir. Evimizde kullandığımız spreyler buna örnek verilebilir. PIPAC yönteminde, kemoterapi ilaçları  sıvı bir çözelti şeklinde karına verilmek yerine aerosol olarak verilir. Yani kemoterapi ilaçları ile  karbondioksit gazı kullanılarak bir  aerosol hazırlanır.  Bu  aerosoller   iki  fazdan oluşur: sıvı faz  (damlacıklar)  ve gaz fazı. Fizik kanunlarına göre, damlacıkların boyutu küçükse, aerosoller bir gaz gibi davranır.  PIPAC  yönteminin avantajları,

  • Gaz  kapalı bir alanda eşit olarak dağıldığı için, karın içinde de kemoterapi ilaçları  tüm karın  boşluğunda eşit  olarak dağılaması beklenir.
  • Bu yöntemde basınç kullanılarak verilmiş kemoterapi ilaçlarının karın zarına geçişinin  artması düşünülür.
  • PIPAC yönteminin damar yolu ile uygulanan kemoterapiden çok daha az yan etkileri vardır.

Kemoterapinin bir aerosol olarak verilmesi, diğer uygulama yollarına göre sağlık çalışanlarının  maruziyet riskinin artmasına neden olabilir. Bunun nedeni, PIPAC sırasında aerosollerin yayılmasını kontrol etmenin zorluğudur, bu durum sızıntıya ve istenmeyen maruziyet riskine sebep olur. Bu nedenle PIPAC uygulanımı sırasında sağlık çalışanlarının kendini koruması için yönteme özel koruma tedbirleri alınmalıdır.