Mide Kanseri TipleriMide Kanserleri Nedir?

Mide kanserleri diğer kanser türlerine göre görülme sıklığı azalan, gelişen tanı ve tedavi olanakları ile kısmen önlenebilir bir kanser türü olması açısından önemini korumaktadır.

Mide kanseri, midenin yüzeyini kaplayan hücrelerin kontrolsüz büyüme ve çoğalması sonucu oluşan bir kanser türüdür. Yemek borusu ile midenin birleşim yerinde veya midenin gövdesinde oluşabilir.

Mide kanserinin nedenlerinden bir olan Helicobacter Pylori isimli bakterinin, endoskopik ve laboratuvar yöntemleri ile saptanması ve antibiyotiklerle tedavi edilmesi, özellikle lenfoma başta olmak üzere mide kanseri sıklığının azalmasına neden olmuştur.

 

Mide Kanseri Tipleri Nelerdir?

 • Adenokarsinom (vakaların %90’ını oluşturur.)
 • Lenfoma
 • Gastrointestinal stromal tümör
 • Karsinoid tümör
 • Skuamöz hücreli karsinom
 • Leiomyosarkom

 

Mide Kanseri Evreleri Nelerdir?

Mide kanseri teşhisi endoskopi ile konulduktan sonra kanserin evrelendirmesi, kan testleri, bilgisayarlı tomografi, PET-BT yöntemleri ile yapılarak kanserin yayılım durumu, klinik evresi belirlenir. Bu sonuçlara göre de tedavi  şekli belirlenir. Mide duvarına tümörün ne kadar ilerlediği, komşu lenf bezlerine ve diğer organlara metastaz varlığının olup olmamasına göre 4 evre bulunmaktadır.

Hayatta kalma oranları kanserin evresine göre değişir. En yüksek sağ kalım mide içinde sınırlı olan erken evrelerde görülür iken, midenin tamamını ve uzak organlara ve lenf bezlerine metastaz olan Evre 4’de en düşük sağ kalım oranları görülür. Mide kanserinin alt tipi olan “Taşlı yüzük hücreli Karsinom” da ise genelde sağkalım daha kötü seyreder.

Mide kanseri genellikle sinsi ilerleyen ve belirtilerini verdiğinde çoğunlukla ileri evrede tanısı koyulan bir hastalıktır. Diğer taraftan ise belirti verse dahi, yakınmalar pek çok diğer hastalıkta da görülebileceğinden, hastalar tarafından genelde göz ardı edilir.

 

Mide Kanseri Belirtileri Nelerdir?

 • Yemek yedikten sonra şişkinlik, sık sık mide ekşimesi, hazımsızlık,
 • Bulantı - kusma
 • Karın ağrısı
 • İştahsızlık
 • Erken doyma
 • Halsizlik yorgunluk
 • Kansızlık
 • Yutma güçlüğü
 • Kilo kaybı
 • Ağızdan kan gelmesi

 

Mide Kanseri GelişimiMide Kanseri Gelişimi İçin Risk Faktörleri Nelerdir?

Mide kanseri oluşumunda genetik özellikler, çevresel etkenler, beslenme özellikleri ve kanser gelişimini kolaylaştırıcı bazı öncü hastalıklar rol oynadığı bilinmektedir. Yaklaşık yüzde 10’unun ailesel geçiş gösterdiği kabul edilmektedir.

 • Mide kanseri erkeklerde daha sık görülür.
 • 50 yaş üstünde  mide kanseri riski artar.
 • Japonya, Çin, Güney ve Doğu Avrupa ile Güney ve Orta Amerika gibi bazı bölgelerde daha sık görülür
 • Kömür madeni işçileri, kauçuk, asbestle, plastik ve petrokimya üretiminde çalışanlarda görülme sıklığı genel topluma oranla daha sıktır
 • Genç yaşta sigara kullanımına başlayanlarda ve ağır içicilerde mide kanseri riski 2 kat artar
 • Selim bir mide hastalığı nedeniyle ameliyat edilmiş ve midesi normalin üzerinde safra ve pankreas salgısına maruz kalan hastalarda yıllar içinde mide kanseri gelişmesi olasılığı artmaktadır.
 • Yoğun şekilde tuzlanmış salamuralar, bazı gıda koruyucular, fermente soya, yüksek ısıda pişirilmiş etler, küflenmiş tahıllar, tohumlar, çekirdek tohumları (aflatoksin), yağda kızartılmış gıdalar, aşırı kırmızı et tüketimi mide kanseri gelişiminde  risk faktörleridir
 • Helicobacter pylori enfeksiyonu ile mide kanseri arasında ilişki vardır
 • B12 vitamin eksikliğine bağlı gelişen pernisiyöz anemili kişilerde mide kanseri daha sık gelişir.
 • Nedeni bilinmemekle birlikte mide kanseri A kan gurubuna sahip insanlarda daha fazla bildirilmiştir.
 • Mide, bağırsak, burun, akciğerler ve idrar kesesinde polipleri olan hastalarda ve kronik atrofik gastriti olan hastalarda risk artmaktadır.

 

Mide Kanseri Tanısı Nasıl Konulur?

Hekiminiz aile öykünüzü ve tıbbi geçmişinizi dinlemesinin ardından fizik muayene bulgularına göre mide ile alakalı bir durumdan şüphelenirse birtakım tetkikler isteyebiliyor. Bu tetkiklerin başında gastroskopi gelmektedir. Gastroskopi,  esnek ve ucunda kamera olan bir boru ile ağız yoluyla mideye girilerek midenin incelenmesi işlemidir. Şüpheli görülen yerlerden örnekler alınarak patolojik çalışmaya gönderilir. Kanser teşhisi konması halinde, hastalığın yaygınlığını saptamak ve uygun tedavi seçeneklerini tespit edebilmek adına bilgisayarlı tomografi, (BT),  MRI ve PET-BT gibi görüntüleme teknikleri kullanılmaktadır. Mideye sınırlı olduğu düşünülen kanserlerde endoskopik ultrason ile hekim bu yöntemle midenin üst bölgesini ve yemek borusunu değerlendirir. Mide kanseri evrelemesinde laparoskopi denilen kapalı cerrahi yöntemlerde gerektiğinde kullanılabilmektedir.

 

Mide Kanseri Mide TümörüMide Kanserinde Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Mide kanseri tedavisi, gastroenterolog, medikal onkolog, kanser cerrahı ortak iş birliği ile yürütülür. Tedavi planlanırken öncelikle ameliyat öncesi yapılan tetkikler ile hastalığın evresi belirlenir ve buna göre tedavi yöntemi seçilir. Cerrahi kararının verilmesinde hastanın genel sağlık durumu da büyük önem taşımaktadır.

Tam tedavi (kür) amaçlı yapılan cerrahilerde, tümörün yerleşim yerine göre  midenin büyük bir kısmı veya tamamı ile mide etrafındaki lenf düğümler çıkartılmaktadır. Çıkan parçaların patoloji sonucuna bağlı olarak kemoterapi ve radyoterapide tedaviye eklenebilmektedir. Ameliyatlar açık ve kapalı (laparaskopik) yöntemlerle yapılabilmektedir.

 • Mide çıkışına yakın mide tümörü            
 • Midenin 2/3’si alınarak yapılmış rezeksiyon sonrası ince barğırsak mide bağlaması (Subtotal gastrektomi)
 • Mide başlangıç bölgesinde mide tümörü
 • Midenin tamamının alınarak yapılan rezeksiyon sonrası yemek borusu ve ince bağırsağın bağlanması (Total Gastrektomi)

İleri evre mide kanseri tanısı konan hastalarında, önce kemoterapi ile tedaviye başlamak daha uygun olur. Bu şekilde tümör  küçülmüş olur ve  cerrahi olarak tam çıkartılabilir boyutlara gelir. Bu kemoterapi tedavisi tümör tarafından tutulmuş lenf nodlarını da küçültecek ve sayıca azaltacaktır.  Yeni jenerasyon hedefe yönelik ilaç tedavisi ile direk kanser hücrelerini hedef alarak iyileşmeye katkıda bulunan kemoterapi ve immunoterapi yöntemleri de  mevcuttur.

Bunun yanı sıra, metastaz yapmış ileri evre mide kanseri hastalarında, tümörün kanaması ve büyüyerek mideyi tıkaması önlemek amacıyla, hastanın yaşam konforunu arttırıcı palyatif cerrahi girişimler yapılabilmektedir.

Radyoterapi mide kanseri tedavisinde rutin olarak uygulanan bir tedavi yöntemi olmamakla beraber, tümörlerin küçültülmesinde veya ileri evrelerde ağrı hissinin ortadan kaldırılmasında kullanılabilecek bir yöntemdir.