Mide Kanseri  Cerrahisi Nedir?

Mide kanseri 50 yaşından sonra görülme sıklığı artan, kadınlara nazaran daha çok erkeklerde görülen tehlikeli bir kanser türüdür. Diğer kanserler olduğu gibi mide kanserinde de erken tanı ile iyi bir sağkalım sağlanabilir. Mide kanserinin kesin tedavisi cerrahi olmakla beraber ileri evre hastalıkta; cerrahi öncesi kemoterapi verilmesi ile tedavi başarısı artırılmaya çalışılır.

 

Mide Kanseri’nde Cerrahi Yöntem

Cerrahi yöntem tümörün bulunduğu yere ve yaygınlığına göre değişir. Mide çıkışına yakın yerleşen tümörlerde midenin 2/3’nün alınması yeterli olurken (Subtotal Gastrektomi), başlangıç kısmına yakın tümörlerde tamamının alınması (Total Gastrektomi) gerekir. Her ki ameliyatta da hem doğru bir kanser evrelemesi hem de bölgesel nüks riskini azaltmak amaçlı çevre lenf düğümleri de çıkartılır. İleri evre mide dışına taşmış kanserlerde dalak, pankreas, kolon gibi komşu organların da çıkartıldığı daha radikal cerrahiler gerekebilir.

 

Mide Kanserinde Erken Tanı

Erken evre mide kanseri hastalarının 5 yıllık sağkalımı %70’in üzerinde iken lenf düğümü metastazı yapmış ileri evre hastalıkta bu oran %10’a düşmektedir. Mide kanseri sinsi bir hastalık olduğu için, hazımsızlık, mide ağrısı ve yanması gibi sindirim şikayetleri ertelenmemelidir. Yapılacak basit bir endoskopik inceleme ile mide kanserinde erken tanı şansı elde edilebilir. Erken tanı almış hastalarda başarılı bir cerrahi ve hastalıksız bir yaşam oranları oldukça yüksektir.

 

Mide Kanser Cerrahisi Hasta Öyküsü

52 yaşında erkek hastaya 2012 Aralık ayında hazımsızlık ve mide yanması şikayeti ile endoskopik inceleme uygulandı. Endoskopide mide çıkışına yakın yerleşimli ülser görüldü, buradan  yapılan biyopsi sonucunun kanser gelmesi nedeniyle Subtotal Gastrektomi ameliyatı yapıldı. Patoloji sonucu erken evre kanser gelen hasta 9. yılında sorunsuz olarak takiplerine devam etmektedir.   

 

Mide Kanseri Cerrahisi: Midenin 2/3’ü ve çevre lenf düğümleri çıkartıldıktan sonra.

Midenin 2/3’ü ve çevre lenf düğümleri çıkartıldıktan sonra.

 

Mide Kanseri Cerrahisi: Ameliyat sonrası çıkarılan mide spesmeni.

Ameliyat sonrası çıkarılan mide spesmeni.

 

Mide Kanseri Cerrahisi: Mide iç yüzünde ülser zemininde erken evre kanser.

Mide iç yüzünde ülser zemininde erken evre kanser.