Aşağı Anterior Rezeksiyon ve Koloanal Anastomoz

Aşağı Anterior Rezeksiyon ve Koloanal Anastomoz

 

Aşağı Anterior Rezeksiyon ve Koloanal Anastomoz Ameliyatı

Alt rektum kanserinde anal kanala yakın yerleşimli lokal ileri evre tümörde önce kemoterapi sonra Işın tedavisi ile (Total Neoadjuvan Tedavi) istenen evre gerilemesi sağlanabilir. Bu şekilde başarılı bir kanser cerrahisi (Aşağı anterior rezeksiyon ve koloanal anastomoz) gerçekleştirilir, uzun dönemde nüks riski azaltılır, torbasız bir cerrahi yapılma şansı da elde edilmiş olur.

 

Laparoskopik rektum kanser cerrahisi

Laparoskopik rektum kanser cerrahisi

 

8 kür kemoterapi ve Işın tedavisi sonrası yapılan cerrahi sonrası küçülen rektum tümörü

8 kür kemoterapi ve Işın tedavisi sonrası yapılan cerrahi sonrası küçülen rektum tümörü

Kalın bağırsağın anal kanala tekrar bağlanması (koloanal anastomoz)

Kalın bağırsağın anal kanala tekrar bağlanması (koloanal anastomoz)

Önceki BlogApendiks Tümörü
Sonraki BlogKolorektal Kanserli Hastalarda Karaciğer Metastazı