Lokal İleri Evre Rektum Kanseri

Lokal İleri Evre Rektum Kanseri

 

Lokal İleri Evre Rektum Kanseri Nedir?

Lokal ileri evre rektum kanseri; rektum duvarının 4 katmanı vardır. En iç mukoza adı verilen katmandan gelişen kanser rektum duvarının üçüncü 3. (T3) ya da dördüncü 4. (T4) katmanına kadar ilerlemişse bu klinik lokal ileri evre rektum kanseridir.

Tümörün duvar katmanlarında ilerlemesinden bağımsız olarak, mezenter adı verilen rektumun yağlı dokusu içindeki lenf nodlarına metastaz gelişmişse, bu durum da lokal ileri evre rektum tümörüdür. Bu bilgilere ancak kolonoskopi ile rektum kanseri tanısı konulduktan sonra yapılan MR ve diğer radyolojik yöntemler ile ulaşırız.

Buna klinik evreleme adı verilir. Deneyimli merkezlerde uygulanan bu radyolojik tetkiklerin doğru kanser evresini vermedeki tanısal değeri yüzde yüz değildir. Rektum tümörünün T evresi ve lenf nodu metastazı yapıp yapmadığı (N evresi) ancak ameliyat sonrası çıkarılan rektumun patolojik incelenmesi ile kesin değerlendirilir. 

 

Lokal İleri Evre Rektum Kanserinin Tedavisi Nasıl Yapılır?

Lokal ileri evre rektum kanserinin geleneksel tedavisi ameliyat öncesi ışın (radyoterapi) ve kemoterapi, takip eden süreçte ise ameliyattır. 

Ameliyat öncesi ışın ve kemoterapi tedavisine Neoadjuvan tedavi adı verilir. Işın ve kemoterapi ameliyat sonrası uygulanıyor ise buna da adjuvan tedavi adı verilir. Lokal ileri evre rektum kanseri tanısı almış hastalarda neoadjuvan tedavi ile tümörün küçülmesi ve kanser evresinin gerilemesi amaçlanır.

Yapılan araştırmalara göre Neoadjuvan tedavi bitiminde ameliyat olan hastaların uzun dönemde nüks oranları daha düşük, hastalıksız sağkalım süreleri ise daha uzundur.  

Lokal ileri evre rektum kanserinde uygulanan neoadjuvan tedavinin farklı yöntemleri vardır. En sık uygulan tedavi protokolleri aşağıdadır, 

  • Kısa dönem radyoterapi; 5 günlük bir ışın tedavisidir.
  • Uzun dönem kemoradyoterapi; 30 gün boyunca ışın ve kemoterapi uygulanmasıdır. 
  • Total neoadjuvan tedavi (TNT); Hastaya ameliyat öncesi kısa dönem radyoterapi veya uzun dönem kemoradyoterapi ve 6-8 kür sistemik kemoterapi uygulanmasıdır. 

Rektum kanseri tedavisi ilgili branşlardan deneyimli hekimlerin katıldığı tümör konseyinde, hastanın genel durumuna, tümörün evresi ve yerleşim yeri gözetilerek hastaya özgü tedavi planı ile yapılmalıdır.

 

Önceki BlogApendiks Tümörü
Sonraki BlogNeoadjuvan Tedavi