Neoadjuvan Tedavi

Neoadjuvan Tedavi

 

Neoadjuvan Tedaviye Yanıt Nedir ve Nasıl Değerlendirilir?

Rektum kanseri nedeniyle ameliyat öncesi verilen tedavinin, tümör üzerinde etkisini değerlendirmek amacı ile endoskopik değerlendirme, MR ve/veya PET-BT yapılır. Bu tetkiklerin uygulanma zamanı çok önemlidir. Ayrıca bu değerlendirme sonuçları doğrultusunda hastalara farklı tedavi yaklaşımları da önerilebilir. 

Tümörün verilen tedaviye yanıtını değerlendiren yeniden evreleme tetkikleri, radyoterapi ve kemoterapi tedavilerinin bitiminden en az 8-10 hafta sonra yapılmalıdır. Çünkü bu süre ancak tedavi etkisinin tam ve doğru değerlendirilebileceği bir zaman aralığıdır. 

Neoadjuvan tedavi bitimi sonrası yapılan radyolojik ve klinik değerlendirme sonuçları 3 farklı şekilde sınıflandırılır. 

  • Tam klinik yanıt; endoskopik incelemede artık rektum tümörü görülemez sadece yerinde bir nebde (skar) dokusu kalmıştır. MR’da ise rektum tümörüne ait tüm radyolojik  bulgular artık silinmiştir. 
  • Tama yakın klinik yanıt; endoskopik incelemede rektum tümörü kaybolmuş fakat eski yerinde bir ülser (yara) vardır. MR’da ise ya rektum tümörüne ait bulgular silinmiştir ya da geride canlı tümör hücreleri olduğunun bulguları vardır.
  • Yetersiz klinik yanıt; hem endoskopik incelemede hem de MR’da rektum tümörü hala görülebilmektedir. 

Neoadjuvan tedavide amaç tam ya da tama yakın klinik yanıt elde etmektir. Çünkü bu hastalarda ameliyat sonrası takiplerinde daha iyi bir hastalıksız sağkalım elde edilir. Ayrıca uzun dönemde uzak organ metastazı (%5) ve bölgesel nüks (%1) görülme riski oldukça düşer. 

 

Önceki BlogApendiks Tümörü
Sonraki BlogRektum Kanseri Ameliyatı